Aparaty stałe

W postaci zamków przyklejonych do powierzchni zębów, które połączone są łukiem. Zaletą tych aparatów jest całodobowe działanie i precyzja ustawienia zębów podczas leczenia. Funkcja ta wbudowana jest w precyzję szczeliny zamku. W zależności od rodzaju zamków wyróżniamy:

 • Metalowe w kolorze srebrnym, niskoprofilowe niedrażniące błony śluzowej warg i policzków, tytanowe u alergików na nikiel, samoligaturujące, półtarciowe i tradycyjne ligaturowane kolorowymi gumkami,

 • Estetyczne (białe w kolorze zębów, kryształowe przezroczyste) w odmianie samoligaturującej, gdzie łuk przytrzymywany jest specjalną klapką, generujące niskie siły i rzadszymi wizytami kontrolnymi oraz tradycyjne


Mikroimplanty ortodontyczne firmy Dentos i 3M.Stanowią alternatywę wobec apratów zewnątrzustnych typu Headger i maska twarzowa, które są dość uciążliwe i noszenie ich całodobowe jest nieakceptowane przez pacjentów. Stanowią element zakotwienia tzn rodzaj haka do którego ciągnięte są grupy zębów. Ich lokalizacja warunkuje kierunek i wartość siły, oddziałująca na zęby. Osadzane są w kości metodą samogwintującą. Zabieg jest praktycznie bezbolesny. Obciążane następuje zwykle po 2 tygodniach. Po leczeniu usuwane z kości, która ulega samo wygojeniu. Wielkości od 1,6 mm do 12 mm oraz kąt ostry nawiercania ogranicza możliwość skaleczenia sąsiednich zębów podczas zabiegu. Mogą być już używane od 13 roku życia. Znacznie ograniczają czas leczenia pacjentów. Często u pacjentów z brakami zębowymi, kiedy zakotwienie zębowe jest trudne do utrzymania.

Dzięki nimi jest możliwe:
 • Wtłaczanie bocznych i przednich zębów w przypadku ich nadmiernego wydłużenia,
 • Sprowadzanie do łuku zatrzymanych kłów,
 • Prostowanie przechylonych zębów,
 • Korekta asymetrii zębowych,
 • Retrakcja „en masse” w prognacji szczęki,
 • Dystalizacja trzonowców
W przypadku zwarć patologicznych uzyskujemy deprogramację apratami m.in.  Koisa oraz odszukujemy relację na płytkach Svelda.

Inne aparaty pomocnicze:
 • Dystalizatory: Greenfielda, Cariera, Pendex, Pendulum do cofania zębów bocznych, by przywrócić prawidłową relację szczęk czy pozycję zębów przednich,

 • Płytka Nance, łuki podniebienne, językowe stabilizacja trzonowców,
 • Maska twarzowa alternatywa wobec chirurgicznego leczeniu klasy III z niedorozwojem szczęki,
 • Hass, Hyrax, Quadhelix, Bihelix, Expander expansja łuku górnego

 • Forsus, Twin force
 • Transforce do rozbudowy łuków,

 • Rotatory Niti


copyrights 2018 © cms-panel.pl