Mikroimplanty ortodontyczne firmy Dentos i 3M


Stanowią alternatywę wobec apratów zewnątrzustnych typu Headger i maska twarzowa, które są dość uciążliwe i noszenie ich całodobowe jest nieakceptowane przez pacjentów. Stanowią element zakotwienia tzn rodzaj haka do którego ciągnięte są grupy zębów. Ich lokalizacja warunkuje kierunek i wartość siły, oddziałująca na zęby. Osadzane są w kości metodą samogwintującą. Zabieg jest praktycznie bezbolesny.


Obciążane następuje zwykle po 2 tygodniach. Po leczeniu usuwane z kości, która ulega samo wygojeniu. Wielkości od 1,6 mm do 12 mm oraz kąt ostry nawiercania ogranicza możliwość skaleczenia sąsiednich zębów podczas zabiegu. Mogą być już używane od 13 roku życia. Znacznie ograniczają czas leczenia pacjentów. Często u pacjentów z brakami zębowymi, kiedy zakotwienie zębowe jest trudne do utrzymania. Dzięki nimi jest możliwe:

  • Wtłaczanie bocznych i przednich zębów w przypadku ich nadmiernego wydłużenia,
  • Sprowadzanie do łuku zatrzymanych kłów,
  • Prostowanie przechylonych zębów,
  • Korekta asymetrii zębowych,
  • Retrakcja „en masse” w prognacji szczęki,
  • Dystalizacja trzonowców
copyrights 2018 © cms-panel.pl